Obec Velká Jesenice Oficiální stránky

Obsah stránky

Spolky a sdružení

Události spolků a sdružení naleznete ZDE.


Český svaz zahrádkářů

 

 

Obec: Velká Jesenice
Činnost: zahrádkáři
Kontakt: Cohornová Jana
Velká Jesenice 149,

Myslivecká společnost

Obec: Velká Jesenice
Činnost: myslivci

Čítá okolo 40 členů vč. bývalých příslušníků části MS Česká Skalice, která se rozdělila v předešlých létech. Její členové provádějí záslužnou práci pro ochranu polní zvěře a ptactva volně žijících v přírodě. V době zimního času navážejí zvěři v létě získané krmení pro skromné přežití. Likvidují také zvěř škodnou. V mnohých případech se podílejí na údržbě lesů včetně výsadby. Ve spolupráci s Okresním úřadem např. výsadba lesních dřevin u kapličky sv.Františka apod. Sami pořádají nebo se účastní různých střeleckých soutěží a v současné době připravují otevření podobné sportovní střelnice u zmíněné kapličky. Každý měsících pořádají výborové schůze, každé dva měsíce členské a jednou za rok 'Valnou hromadu'a myslivecký ples.Vypomáhají i s organizací a průběhem akcí , jako je např. „Dětský den“ , finanční příspěvky pro postižené apod.

SDH Velká Jesenice

 

Obec: Velká Jesenice
Činnost: dobrovolní hasiči
Kontakt:

starosta SDH Velká Jesenice

Radim Janoušek,
Velká Jesenice 167,
tel.: +420 604 868 170

Web: http://www.hasici.velkajesenice.cz
 

SDH ve Velké Jesenici tvoří 80 dospělých a asi 15 mladých hasičů. Tento sbor není organizací Obecního úřadu. Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.89/2012 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Občanská sdružení,veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

  • pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
  • podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
  • podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů
  • podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží
  • podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva
V posledních létech se SDH podílelo na pomoci a likvidaci při povodních ( Pulice, Dobruška, Jaroměř, Třebešov, Praha - Zbraslav …) v postižených regionech.
Každoročně první týden v březnu SDH pořádá vyhlášený Hasičský ples v místní tělocvičně.

TJ Sokol Velká Jesenice

Obec: Velká Jesenice  
Činnost: sport
Web: https://www.tjsokolvelkajesenice.cz/
Popis: Občanské sdružení občanů s vlastní právní subjektivitou, podloženou registrací stanov u MV ČR.TJ SOKOL má 3 samostatné oddíly:

 

Fotbalový oddíl, který má v současnosti pouze jedno družstvo mužů, které hraje okresní přebor okresu Náchod. Předsedou oddílu je pan Jiří Lukášek, dlouholetým sekretářem oddílu je pan Václav Hofman. Novinky o nich http://fotbalvj.wz.cz/

Oddíl mládežnického fotbalu výborně pracuje s dětmi ve věku 5-10 let. :

 
Oddíl rekreačních sportů. Pod hlavičkou tohoto oddílu se naše TJ hlavně zúčastňuje soutěží komise vesnické tělovýchovy, která je ustavena při Okresním sdružení ČSTV Náchod. Tato komise zajišťuje celoroční vyžití vesnických sportovců (hlavně neregistrovaných, ale i registrovaných) v 5-ti kolektivních a 9-ti individuálních sportech. 
 
Vedení TJ SOKOL Velká Jesenice zajišťuje výkonný výbor, zvolený valnou hromadou, ve složení:
Jaroslav Kmoníček ml - předseda
Monser Miroslav - člen
Hofman Václav - člen
Ježek Pavel - člen
Marel Jan - člen
Pražáková Jitka - člen
Vohralík Pavel - člen
 
Kontrolní komise pracuje ve složení :
Jeništa Petr
Kratěna Vojtěch
Vondra Josef
 
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ
TJ Sokol Velká Jesenice nemá vlastní sportovní zařízení. Veškerou činnost provádíme v zařízeních Obce Velká Jesenice, která máme smluvně propůjčena do užívání. Máme fotbalové hřiště se sociálním zázemím pro družstvo domácích i hostů (samostatné WC i koupelna). Dále byly v 90.letech minulého století vybudovány kurty, na kterých je možno připravit 4 hřiště na odbíjenou nebo nohejbal nebo 1 tenisové hřiště na čtyřhru (centrkurt) a 1 tenisové hřiště na dvojhru a cvičnou stěnu. V zimním období hojně využíváme obecní tělocvičnu.
 
Sponzorem TJ Sokol je i SAARGUMMI CZECH.
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.