Obec Velká Jesenice Oficiální stránky

Obsah stránky

Dotace

 

 

2021 - Instalace tepelného čerpadla do č.p. 182 (obchod) Velká Jesenice

Obec v roce 2021 realizovala projekt s názvem: Instalace tepelného čerpadla do objektu č.p. 182 Velká Jesenice.

Předmětem projektu je náhrada emisně nevyhovjícího spalovacího  zdroje za tepelné čerpadlo vzduch - voda. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti.

Nadační příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení dýchací techniky pro JSDH


Nadace ČEZ  v projektu Podpora regionů díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, pomohla zrealizovat již dlouho plánovanou akci, kterou byla obnova dýchací techniky. Díky příspěvku mohla JSDH Velká Jesenice vyměnit již nevyhovující a zastaralou techniku  za novější, modernější a lepší.


Původní dýchací přístroje Saturn S7 byli vyměněny za Pluto 300 Fireman. V rámci obnovy bylo zakoupeno 8 ocelových lahví včetně obalů, 4 nosiče, masky s plicní automatikou a brašny.

Celková cena projektu vč. DPH: 176 000 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH: 100 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH: 76 000 Kč

Projekt Dětská hřiště obce Velká Jesenice

Projekt 'Dětská hřiště obce Velká Jesenice', v jehož rámci byla provedena obnova dětského hřiště u mateřské školy a rozšíření veřejného dětského hřiště u základní školy, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celková cena projektu vč. DPH    471.782,63 Kč

Celková výše dotace vč. DPH    330.247 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH   141.535,63 Kč

Projekty podpořené dotací z Královéhradeckého kraje

2023 - Podpora provozu prodejny v obci Velká Jesenice

Královéhradecký kraj se podílel na podpoře provozu prodejny v obci dorovnáním tržní ceny za pronájem provozovny.

Celková cena projektu vč. DPH: 186 458 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:      60 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH: 126 458 Kč

Díky tomuto projektu může být nájemné prodejny nižší oproti běžnému tržnímu nájmu a tím zůstanou zachovány zákládní služby a občanská vybavenost v obci.

 

2020 - Podpora provozu prodejny v obci Velká Jesenice

Královéhradecký kraj se podílel na podpoře provozu prodejny v obci dorovnáním tržní ceny za pronájem provozovny.

Celková cena projektu vč. DPH: 170 053 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:      50 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH: 120 053 Kč

Díky tomuto projektu může být nájemné prodejny nižší oproti běžnému tržnímu nájmu a tím zůstanou zachovány zákládní služby a občanská vybavenost v obci.

2020 - Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III

Královehradecký kraj se podílel na spolufinancování rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny 'B' na skupinu 'C' člena SDH ve Velké Jesenici. 

Díky tomuto projektu se zvýší akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů v obci, protože při větším počtu řidičů - strojníků s řidičským oprávněním sk. C se zvýší kvalita a efektivita provedených zásahů.

Celkové náklady projektu vč. DPH: 32 280 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:        20 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH:    12 280 Kč


2020 - Obnova místních komunikací

Královéhradecký kraj se podílel na spolufinancování při akci ' Asfaltování místních komunikací' 

Celková cena projektu vč. DPH: 22 354 461 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:         900 000 Kč

V rámci projektu byla vyasfaltována místní prašná komunikace na tzv. 'Malé straně'., která byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. 

2018 - 2019 Projektová dokumentace pro Optimalizaci sítě VaK v lokalitě Pod Kostelem

Královéhradecký kraj se podílel na spolufinancování zpracování projektů na akcích:

 ' Optimalizace sítě vodovodu - v lokalitě Pod Kostelem' - propojení hlavních větví vodovodu

Celková cena za zpracování projektu vč. DPH:                     66 550 Kč

Celková výše dotace od Královéhradeckého kraje vč. DPH:  53 000 Kč

Byla vyhotovena projektová dokumentace, která zohledňuje všechny technické podmínky v dané lokalitě. Na základě této projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení, bude proveden výběr dodavatele a proběhne realizace stavby. Propojení vodovodů přepojí stávající uživatele na nové vedení, které bude dimenzí dostačující. Hlavní dopad bude ale v tom, že nově bude možno jednotlivé části vodovodu a tím i obce lépe odstavovat a regulovat v případě poruchy. Při poruše v jedné z větví doposud hrozila odstávka 75% obce při poruše na libovolném místě úseku dlouhého 1 km. Realizací tohoto projektu bude riziko téměř odstraněno, protože nové propojení umožní odstavit pouze kratší část (cca 25%) a zbytek obce zásobovat novým propojením.

 ' Optimalizace sítě vodovodu - v lokalitě Pod Kostelem' - odkanalizování lokality

Celková cena za zpracování projektu vč. DPH:                     66 550 Kč

Celková výše dotace od Královéhradeckého kraje vč. DPH:  53 000 Kč

Byla vyhotovena projektová dokumentace, která zohledňuje všechny technické podmínky v dané lokalitě. Na základě této projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení, bude proveden výběr dodavatele a proběhne realizace stavby. Výstavbou projektovaného vedení se na síť splaškové kanalizace přepojí další jednotlivé domy, které doposud nebyly připojeny kvůli výškovým poměrům v lokalitě.


2017- zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO II

Královehradecký kraj se podílel na spolufinancování rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny 'B' na skupinu 'C' člena SDH ve Velké Jesenici. 

Díky tomuto projektu se zvýší akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů v obci, protože při větším počtu řidičů - strojníků s řidičským oprávněním sk. C se zvýší kvalita a efektivita provedených zásahů.

Celkové náklady projektu 14 520 Kč, Královehradecký kraj přispěl 9368 Kč.


2015 - Oprava místní uličky - Schody ke kostelu

Akce byla spolufinancována Královéhradeckým krajem v Dotačním titulu 2 z Programu obnovy venkova.

Celkové náklady na stavební dílo byly 168.946,- Kč, podpora z Kraje byla ve výši 50% těchto nákladů, tedy 84.473,-.

V rámci akce byla provedena kompletní rekonstrukce celého schodiště. Pod nové základy bylo umístěno odvodnění, schodiště byly přeskládány, stupně obroušeny, nebo případně nahrazeny novými a bylo osazeno nové zábradlí.

Byl tak napraven havarijní stav spojovací uličky kterou občané využívají pro návštěvu hřbitova, kostela a přístup do centra obce.

Oprava místní uličky

2023 Projekt POŘÍZENÍ TRAKTORU PRO OBEC VELKÁ JESENICE 

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.