Hlavní stránkaO obciSlužby v obciTermíny akcíÚřední deskaSpolky a sdruženíMeteostaniceKontakty
Obrázek obce
Administrace

Heslo:

Termíny akcí
27.04.2021 od 07:00
Odstávka elektrické energie
(Velká Jesenice)

Novinky emailem
Dotace

 Nadace ČEZ  v projektu Podpora regionů díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, pomohla zrealizovat již dlouho plánovanou akci, kterou byla obnova dýchací techniky. Díky příspěvku mohla JSDH Velká Jesenice vyměnit již nevyhovující a zastaralou techniku  za novější, modernější a lepší.

 Původní dýchací přístroje Saturn S7 byli vyměněny za Pluto 300 Fireman. V rámci obnovy bylo zakoupeno 8 ocelových lahví včetně obalů, 4 nosiče, masky s plicní automatikou a brašny.

Celková cena projektu vč. DPH: 176 000 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH: 100 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH: 76 000 Kč

 

 

Projekt "Dětská hřiště obce Velká Jesenice", v jehož rámci byla provedena obnova dětského hřiště u mateřské školy a rozšíření veřejného dětského hřiště u základní školy, byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celková cena projektu vč. DPH    471.782,63 Kč

Celková výše dotace vč. DPH    330.247 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH   141.535,63 Kč

 

 

Královéhradecký kraj se podílel na podpoře provozu prodejny v obci dorovnáním tržní ceny za pronájem provozovny.

Celková cena projektu vč. DPH: 170 053 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:      50 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH: 120 053 Kč

Díky tomuto projektu může být nájemné prodejny nižší oproti běžnému tržnímu nájmu a tím zůstanou zachovány zákládní služby a občanská vybavenost v obci.

 

Královehradecký kraj se podílel na spolufinancování rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" člena SDH ve Velké Jesenici. 

Díky tomuto projektu se zvýší akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů v obci, protože při větším počtu řidičů - strojníků s řidičským oprávněním sk. C se zvýší kvalita a efektivita provedených zásahů.

Celkové náklady projektu vč. DPH: 32 280 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:        20 000 Kč

Náklady uhrazené obcí vč. DPH:    12 280 Kč

 

Královéhradecký kraj se podílel na spolufinancování při akci " Asfaltování místních komunikací" 

Celková cena projektu vč. DPH: 22 354 461 Kč

Nadační příspěvek vč. DPH:         900 000 Kč

V rámci projektu byla vyasfaltována místní prašná komunikace na tzv. "Malé straně"., která byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. 

 

Královéhradecký kraj se podílel na spolufinancování zpracování projektů na akcích:

 " Optimalizace sítě vodovodu - v lokalitě Pod Kostelem" - propojení hlavních větví vodovodu

Celková cena za zpracování projektu vč. DPH:                     66 550 Kč

Celková výše dotace od Královéhradeckého kraje vč. DPH:  53 000 Kč

Byla vyhotovena projektová dokumentace, která zohledňuje všechny technické podmínky v dané lokalitě. Na základě této projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení, bude proveden výběr dodavatele a proběhne realizace stavby. Propojení vodovodů přepojí stávající uživatele na nové vedení, které bude dimenzí dostačující. Hlavní dopad bude ale v tom, že nově bude možno jednotlivé části vodovodu a tím i obce lépe odstavovat a regulovat v případě poruchy. Při poruše v jedné z větví doposud hrozila odstávka 75% obce při poruše na libovolném místě úseku dlouhého 1 km. Realizací tohoto projektu bude riziko téměř odstraněno, protože nové propojení umožní odstavit pouze kratší část (cca 25%) a zbytek obce zásobovat novým propojením.

 

 " Optimalizace sítě vodovodu - v lokalitě Pod Kostelem" - odkanalizování lokality

Celková cena za zpracování projektu vč. DPH:                     66 550 Kč

Celková výše dotace od Královéhradeckého kraje vč. DPH:  53 000 Kč

Byla vyhotovena projektová dokumentace, která zohledňuje všechny technické podmínky v dané lokalitě. Na základě této projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení, bude proveden výběr dodavatele a proběhne realizace stavby. Výstavbou projektovaného vedení se na síť splaškové kanalizace přepojí další jednotlivé domy, které doposud nebyly připojeny kvůli výškovým poměrům v lokalitě.

 

 

 

1 2